07:00 - 15:00
Izrada strategije zelene urbane obnove

Izrada strategije zelene urbane obnove

Izrada strategije zelene urbane obnove (https://fondovieu.gov.hr/pozivi/33).
Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.11.2022., 16:00:00 sati